Közgyűlési határozatok

A közgyűlés időpontja: 2015. május 17.

 

77/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés az Elnökség beszámolóját a VORSZ 2014. évi tevékenységéről elfogadja.

78/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a VORSZ 2014. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja.

79/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a VORSZ 2014. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadja.

80/2014. számú határozat: A Küldöttgyűlés a Felügyelőbizottság 2014. évi beszámolóját elfogadja.

81/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a VORSZ 2015. évi munka-és pénzügyi tervét elfogadja.

82/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a VORSZ 2014-ben elfogadott Alapszabály módosításait elfogadja, és felhatalmazza az elnököt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt és mellékleteit a Fővárosi Törvényszékhez eljuttassa.

83/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a Magyar Vesebetegek Alapítvány és Vesevilág Alapítvány tevékenységéről szóló beszámolókat tudomásul veszi.

 

A Közgyűlés időpontja: 2016. április 10.

 

84/2016. számú határozat: Az Elnökség beszámolóját a Közgyűlés elfogadja.

85/2016. számő határozat: A pénzügyi beszámolót a közhasznúsái jelentéssel a Közgyűlés elfogadja.

86/2016. számú határozat: A Felügyelőbizottság beszámolóját a Közgyűlés elfogadja.

87/2016. számú határozat: A Közgyűlés a Magyar Vesebetegek Alapítvány és Vesevilág Alapítvány tevékenységéről szóló beszámolókat tudomásul veszi.

88/2016. számú határozat: A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással az alábbiak szerint választotta meg:

Elnök: Ádám Aurél

Elnökségi tagok: Fűzér Ernő, Korinthos Katalin, Vigyázó László, Zákány Edit

Felügyelőbizottság: Keresztúri József, Kiss Erzsébet, Tormási Mária

89/2016. számú határozat: Az Alapszabály 12.§ 9) b) pontja az Elnökség új összetétele szerint módosul.

90/2016. számú határozat: A Közgyűlés a 2016. évi munkatervet és költségvetéstervezetet elfogadja.