Amennyiben szeretné munkánkat pénzadománnyal támogatni, kérjük, azt erre a bankszámlaszámra utalja:

OTP Bank 11703006-20044473Közgyűlési határozatok

A közgyűlés időpontja: 2015. május 17.

 

77/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés az Elnökség beszámolóját a VORSZ 2014. évi tevékenységéről elfogadja.

78/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a VORSZ 2014. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja.

79/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a VORSZ 2014. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadja.

80/2014. számú határozat: A Küldöttgyűlés a Felügyelőbizottság 2014. évi beszámolóját elfogadja.

81/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a VORSZ 2015. évi munka-és pénzügyi tervét elfogadja.

82/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a VORSZ 2014-ben elfogadott Alapszabály módosításait elfogadja, és felhatalmazza az elnököt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt és mellékleteit a Fővárosi Törvényszékhez eljuttassa.

83/2015. számú határozat: A Küldöttgyűlés a Magyar Vesebetegek Alapítvány és Vesevilág Alapítvány tevékenységéről szóló beszámolókat tudomásul veszi.

 

A Közgyűlés időpontja: 2016. április 10.

 

84/2016. számú határozat: Az Elnökség beszámolóját a Közgyűlés elfogadja.

85/2016. számő határozat: A pénzügyi beszámolót a közhasznúsái jelentéssel a Közgyűlés elfogadja.

86/2016. számú határozat: A Felügyelőbizottság beszámolóját a Közgyűlés elfogadja.

87/2016. számú határozat: A Közgyűlés a Magyar Vesebetegek Alapítvány és Vesevilág Alapítvány tevékenységéről szóló beszámolókat tudomásul veszi.

88/2016. számú határozat: A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással az alábbiak szerint választotta meg:

Elnök: Ádám Aurél

Elnökségi tagok: Fűzér Ernő, Korinthos Katalin, Vigyázó László, Zákány Edit

Felügyelőbizottság: Keresztúri József, Kiss Erzsébet, Tormási Mária

89/2016. számú határozat: Az Alapszabály 12.§ 9) b) pontja az Elnökség új összetétele szerint módosul.

90/2016. számú határozat: A Közgyűlés a 2016. évi munkatervet és költségvetéstervezetet elfogadja.

 

A közgyűlés időpontja: 2017. május 7.

 

K- 91/2017. számú határozat:  A szóbeli kiegészítést követően a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a VORSZ 2016. évi beszámolóját.

K- 92/2017. számú határozat: A 2016. évi pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.

K- 93/2017. számú határozat: A Felügyelő bizottsági beszámolót egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.

K- 94/2017.  számú határozat: A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadták a 2017. évi munkatervet és a pénzügyi tervet.

K- 95/2017. számú határozat: Az évi 5 ezer forintos egységes tagdíjfizetést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

K- 96./2017. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a VORSZ  forduljon az egészségügyi kormányzathoz a dialízis finanszírozása és ezzel a nővérek javadalmazásának érdekében.

K- 97/2017. számú határozat: A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadták, hogy a VORSZ tegyen lépést a betegszállítás javítása ügyében.