Amennyiben szeretné munkánkat pénzadománnyal támogatni, kérjük, azt erre a bankszámlaszámra utalja:

OTP Bank 11703006-20044473Így rendelkezhet javunkra adója 1%-áról 2020-ban

Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (VORSZ)

Adószámunk: 19000668-1-41

Személyi jövedelemadót fizető (magánszemélyként, egyéni vállalkozóként és őstermelőként) idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1 százalékát felajánlja részünkre.

Felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-as SZJA-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Nyilatkozni 2020. május 20-ig kell. Ennek elmulasztása jogvesztő. Munkáltatója részére 2020. május 10-ig kell nyilatkozatát (lezárt borítékban) átadnia.

A magunk és vesebeteg embertársaink nevében köszönjük, hogy szövetségünket támogatják. Nagyon nagy segítséget jelent minden forint, de az a tudat is, hogy nem vagyunk egyedül.

 

/upload/files/194/3-adomany-15128.jpgElső lépés:

Adó-bevallását követően töltse ki a 19EGYSZA jelű Rendelkező nyilatkozatot.

Ha szeretné ellenőrizni, hogy jogosultak vagyunk-e az 1% igénybevételére, azt megteheti a www.nav.gov.hu honlapon, ahol a NAV közzé teszi a felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.

Később azt is ellenőrizheti, hogy szervezetünk részére hány fő, és összesen milyen összegben rendelkezett.
2019-ben, 238 fő, összesen 1.296.188 Ft-al járult hozzá munkánkhoz.
(Kiutalások 2019-ben)

/upload/files/194/19egysza-nyomtatvanykep-14245.jpg

Hogyan kell kitölteni a nyomtatványt?

Egyesületünk az úgynevezett első kedvezményezetti körbe tartozik, így ránk a nyomtatvány első rendelkező része vonatkozik. Egyetlen számot, a VORSZ adószámát (19000668-1-41) kell ott feltüntetni.  

Ha a papír formát választja, és csak részünkre rendelkezik, akkor a másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át.

Ha szeretné velünk közölni, hogy részünkre rendelkezett, akkor a nyomtatványon az erre vonatkozó kódkockában jelölje ezt „X”-szel, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket.

Az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységünkkel kapcsolatban, az Önnel történő kapcsolatfelvétel céljából használhatjuk.

Rendelkező nyilatkozatát benyújthatja:

 • A bevallás részeként 2020. május 20-ig, ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen. Fontos, hogy a lezárt postai borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!
 • Ha bevallási tervezetét a NAV készíti, akkor online javítás esetén is lehetősége van az elektronikus felületen rendelkezni.
 • 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, de munkáltatója továbbra is összegyűjtheti a nyilatkozatokat. Ha Ön munkáltatója útján rendelkezik, akkor azt legkésőbb 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva teheti meg.
 • A bevallástól elkülönülten 2020. május 20-ig közvetlenül a NAV-hoz a 19EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban). A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.
 • A 19EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban, (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).

Ennél több segítséget olvashat a NAV honlapján.


Kik vagyunk?


Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (VORSZ)                 

Tevékenységünk:

 • Folyamatos kapcsolat tartunk a krónikus vesebetegeket ellátó szolgáltatókkal, intézményekkel.
 • Nemzetközi kapcsolatokat építünk ki, fejlesztünk és tartunk fent.
 • Foglalkozunk a hazai szakmai és civil kapcsolatok építésével.
 • Részt veszünk a vesebetegek érdekvédelmének ellátásában, segítjük a helyi tagegyesületek munkáját.
 • Betegfórumokat szervezünk a betegek panaszainak orvoslása érdekében.
 • 30 éve folyamatosan megjelentetjük a  “Vesevilág” folyóiratot.
 • Felkeressük a súlyosan hátrányos helyzetű betegeket, felmérjük szociális helyzetüket,  kidolgozzuk a segítő programokat, segélyezési lehetőségeket.
 • Ellátjuk a legrászorultabb krónikus vesebetegek szociális segítését, segélyezését.
                      

Mire használjuk a részünkre utalt  SZJA 1 %-ot?

 • A VESEVILÁG folyóirat szerkesztésére, nyomdai munkáira, terjesztésére.
 • A hátrányos helyzetű egyedülálló, családos betegek helyzetének javítására, segélyek biztosítására.
 • Tájékoztató, oktató előadások szervezésére és kiadványok készítésére.
 • A betegek érdekében dolgozó önkéntesek költségeinek fedezésére.