Amennyiben szeretné munkánkat pénzadománnyal támogatni, kérjük, azt erre a bankszámlaszámra utalja:

OTP Bank 11703006-20044473Dokumentumok, szabályzatok, beszámolók

A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége legfontosabb dokumentuma az Alapszabály, amelynek elfogadása és módosítása a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Alapszabály tartalmazza a célokat és azokat az eljárási szabályokat, melyek a szervezet működéséhez és a deklarált célok eléréséhez szükségesek, és egyben a jogszabályi előírásoknak is megfelelnek.

 

A Fővárosi Törvényszék 2015. szeptember 7-i 13.Pk.60.563/1989/24. számú határozatával a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetségét a megváltozott jogaszabályok alapján is közhasznúnak minősítette, amely a 2015. október 15-i 13.Pk.60.563/1989/25. számú határozatával jogerősé vált.

 

A Szövetségnek nincs Szervezeti és Működési Szabályzata, mivel az Alapszabály kellő részletezéssel rendelkezik a Szövetség szervezeti működésével kapcsolatos eljárásokról.

 

A VORSZ hírlevelet működtet, az ehhez kapcsolódó személyes adatok adatvédelméről szóló tájékoztató itt olvasható.

 

A VORSZ minden évben elkészíti a Számviteli beszámolót és a Közhasznúsági jelentését, amelyet az OBH részére megküld, s amit az OBH honlapján, itt a honlapunkon vagy a szervezet székhelyén előzetes egyeztetés után bárki megtekinthet.

 

A VORSZ jogosult az állampolgárok személyi jövedelemadója 1%-nak fogadására, amelynek felhasználásáról a mindenkori jogszabályi előírások szerint elszámol, az elszámolását a honlapján is közzéteszi.

 

Számviteli beszámolók

Közhasznúsági jelentések

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

Az adózók 1%-nak felhasználása a rendelkező évek szerint

2009. évi   2010. évi    2011. évi  2012. évi  2013. évi  2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi

 

 

A legfontosabb jogszabályok, amelyek tevékenységünket szabályozzák:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
2000. évi C. törvény a számvitelről
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelet a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről