Amennyiben szeretné munkánkat pénzadománnyal támogatni, kérjük, azt erre a bankszámlaszámra utalja:

OTP Bank 11703006-20044473Szabad választás a betegszállításban.

2013-01-21

A 2012/3 lapszámunkban írtunk a betegszállitásról "Szabad választást a betegszállításban is" címmel. A REN-DEPO Egészségügyi, Kereskedelmi és Szakipari Szolgáltató Bt. kérésére az OEP velünk megegyezően foglalt állást ebben az ügyben

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 33. § (6) bekezdése szerint  "A betegszállítás finanszírozására irányuló szerződésben meg kell határozni - az egészségügyért felelős miniszter és az OEP főigazgatója által együtt kijelölt szakértői bizottság javaslata alapján - a területi ellátási kötelezettséget, illetve a folyamatos ellátás biztosítását. "

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató nem tagadhatja meg az ellátási területén lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező biztosítottak ellátását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag azon szolgáltató végezheti el a feladatot, amely erre területileg kötelezett. Az adott betegszállító szolgáltató természetesen a területi ellátási kötelezettségén kívüli területeken élő biztosítottak ellátását is vállalhatja,ha a területi kötelezettségéből adódó feladatai teljesítése mellett erre elegendő kapacitással rendelkezik. Különösen igaz ez akkor, ha ezt gazdaságossági szempontok, kihasználtsági mutatók indokolják.A területi ellátási kötelezettség; érvényesítése abban az esetben válik szükségessé, ha a beteg szállítását más szolgáltató nem vállalja
A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint "Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban OMSZ) országosan irányítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban OEP)kötött finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szervezetek tevékenységét. Ennek keretében végzi a betegszállítási feladatok 6.§ (2)bekezdése szerinti felvételét, az illetékes betegszállító szervezet felé való továbbítását, a feladat teljesítésének folyamatos követését."