Amennyiben szeretné munkánkat pénzadománnyal támogatni, kérjük, azt erre a bankszámlaszámra utalja:

OTP Bank 11703006-20044473Súlyos fogyatékosság esetén érvényesíthető adókedvezmény

SZJA-ból érvényesíthető adókedvezmény

Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg.

Az érvényesíthető adókedvezmény.

 

 

1995. évi CXVII számú, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 40. § szerint

(1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás, határozat alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény).

(2) Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Az erről szóló rendelet hivatalos neve: „335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről”.

 

14. Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő, művesekezelésre szoruló beteg Z992

 

Az SZJA kedvezmény kétféle módon vehető igénybe:

 

A munkáltatónak (vagy egyéb kifizetőnek) adott nyilatkozattal:

Ebben az esetben havonta automatikusan a munkabér (vagy egyéb jövedelem) számfejtésekor érvényesül a kedvezmény.

 

Évente, az előző évre szóló adóbevallás elkészítésekor:

Ebben az esetben a visszaigényelhető összeg egyösszegben, az éves személyi jövedelemadó bevallás után kerül visszatérítésre. (Az éves adóbevallás beküldése és hibátlan elfogadása után 30 nappal.)

 

A betegség tényéről igazolással kell rendelkezni az adózónak. Az igazolást kiállíthatja a szakorvos, szakambulancia vagy a szakorvosi dokumentumok alapján a háziorvos is.

 

Az igazolás tartalmát a „49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról” írja elő. Az igazolást nem kell az adóbevalláshoz mellékelni, de legalább 5 évig (az elévüléséig) meg kell őrizni és egy esetleges adóellenőrzés során be kell tudni mutatni.

 

Aki a munkahelye (vagy egyéb kifizető) általi havi SZJA-kedvezményt választja, és nem az éveset, azoknak a munkahely (vagy kifizető) felé adóelőleg-nyilatkozatot kell kitölteni. Ezt legegyszerűbben (mindössze néhány kattintással) a NAV honlapján az alábbi linken lehet megtenni: http://www.nav.gov.hu/anya

 

Gyakran ismételt kérdések:

1. Mikortól jár a kedvezmény?

Válasz: Az orvos igazolja a betegség kezdő időpontját.

2. A 2019. januári bérből biztosan érvényesíthető-e a kedvezmény?

Válasz: Igen, érvényesíthető a személyi kedvezmény a 2019. január 01. után keletkezett munkabérből, egyéb SZJA köteles jövedelmek után (pl. bérből, illetményből stb.).

3. A 2018-as év személyi jövedelemadó bevallásának határideje 2019. május 20. A 2019-ben elkészítendő SZJA-bevallásokra, amelyek a 2018-as év jövedelmeit tartalmazzák, érvényes-e, és igénybe vehető-e a kedvezmény? (Ha az érintett beteg a jogszabálynak megfelelően 2018-ban megfelel az adott BNO besorolásnak és egyéb előírásoknak.)

Válasz: Igen, a betegcsoportokat érintő adókedvezményt visszamenőleg is lehet érvényesíteni. Idén utoljára – az elévülés szabályai szerint - a 2013-as szja-bevallást lehet önellenőrizni.

4. Önellenőrzés keretében érvényesíthető-e az SZJA önellenőrzésre vonatkozó határidő (5 év) betartásával visszamenőleg az adókedvezmény?

Válasz: Igen, a betegcsoportokat érintő adókedvezményt öt évre visszamenőleg is lehet érvényesíteni. Idén utoljára – az elévülés szabályai szerint - a 2013-as szja-bevallást lehet önellenőrizni.

5. Meddig jár a kedvezmény?

Válasz: Az orvosi igazolást évente a mai napi információk szerint meg kell újítani. A munkahelynek, vagy kifizetőnek adott adóelőleg nyilatkozatot is. A kedvezmény addig az időpontig járhat, ameddig a súlyos betegség fennáll, és az orvos igazolja ezt. Az orvosnak lehetősége van végleges igazolást is kiállítani, ebben az esetben nem szükséges az igazolás évenkénti igénylése. Vannak olyan páciensek, akiknél nem egyértelműen megítélhető az ún. „ideiglenesség” vagy „véglegesség” kérdése, az ezzel kapcsolatos bizonytalanság megszüntetése érdekében a női betegszervezetek jelenleg egyeztetésben állnak a döntéshozókkal. Amint megszületik erről a hivatalos állásfoglalás, közzé fogjuk tenni.

6. Milyen típusú orvos tud ehhez igazolást készíteni?

Válasz: Szakorvos, szakambulancia illetve háziorvos a szakorvosi dokumentumok alapján.

7. Az orvosi igazoláshoz kell-e vinnem mintát a háziorvosnak, és ha igen, hol találok ilyen nyomtatványt?

Válasz: Háziorvosoknak általában rendelkezésükre áll a megfelelő nyomtatvány. Az igazolás adattartamát a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet írja elő.

    Ezek: a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele, továbbá

    Az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma.

    A súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítása.

    Ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítása.

    Az igazolás kiállításának dátuma.

    Az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása és pecsétje.

8. Mennyi ennek a kedvezménynek a maximális összege?

Válasz: A mindenkori bruttó havi minimálbér 5%-a, ami 2019-ben 7.450 Ft.

9. Jövedelem növelőnek számíthat ez a kedvezmény?

Válasz: Amennyiben havonta veszi igénybe az adókedvezményt, gyakorlatilag nőhet a havi nettója. Ez bizonyos esetekben lehet hasznos (pl. lakáshitel hitel-képesség), más esetekben viszont a nettó jövedelem növekedésével eleshet másfajta helyi szociális támogatásoktól. Ezért a havi vagy éves igénybevétel megfontolása egyéni döntést igényel.

10. Ha valakinek nincs SZJA-köteles jövedelme, akkor összevonható-e a kedvezmény más családtag jövedelmével?

Válasz: Nem. A személyi jövedelemadó kedvezmény személyre vonatkozik, és csak az tudja igénybe venni, akinek van miből visszaigényelni, volt vagy van SZJA-köteles jövedelme.

11. Több súlyos betegség megléte esetén többszörösen érvényesíthető a kedvezmény?

Válasz: Nem. A kedvezmény egyidőben csak egy betegségre vehető igénybe, nem többszörözhető.

12. Szükséges-e csatolni az adóbevalláshoz az orvosi igazolást?

Válasz: Nem, csak megőrizni szükséges, az adókedvezmény elévülésének idejéig minimálisan 5 évig.

13. Van-e jövedelemhatára az adókedvezménynek?

Válasz: Nincs.

14. A NAV által elkészített adóbevallás tervezetében szerepel az újonnan bekerült betegcsoportokat érintő kedvezmény?

Válasz: Nem. A tervezet kézhezvétele után az érintetteknek egyénileg kell módosítaniuk majd a tervezeten, és jelezni a kedvezmény igénybevételét azoknak, akiknek az orvosi igazolásán az szerepel, hogy a betegség már 2018-ban is fennállt. A 2019-es adózási évre ez csak 2020-ban lesz majd aktuális!

15. Mit jelent a BNO?

Válasz: A BNO kódrendszer a betegségek nemzetközi osztályozására szolgál az egészségügyben. A betegség főcsoportját egy betűvel és két számmal jelölik. A részletes BNO kód: egy betű és négy számjegy. A súlyos betegségeket listázó kormányrendelet mellékletében a betegségek főcsoport BNO kódjai szerepelnek.

16. Kérhet-e pénzt az orvos az igazolás kiállításáért?

Válasz: Állami egészségügyi ellátásban ezért a fajta igazolásért nem, mert az igazolás célja kedvezmény igénybevétele.  Magán egészségügyi szolgáltatónál kérhetnek pénzt az igazolás kiállításáért, erről nyugtát vagy számlát kell adniuk.

17. Hová fordulhatok panasszal, ha nem kapom meg az orvosi igazolást?

Válasz: Amennyiben a beteg által kért orvosi igazolás kiadását nem teljesítik, és az egészségügyi intézményen belül nem sikerül ezt a kérdést megoldani, akkor a betegnek lehetősége van a területileg illetékes betegjogi képviselőhöz fordulni a problémával. A betegjogi képviselő védi a betegek jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében. A betegjogi képviselői hálózatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, (EMMI) önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) működteti.

A jogvédelmi képviselők elérhetősége itt található meg: http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html

18. Hogyan számolható ki egyénileg a kedvezmény miatti keresetnövekedés?

Válasz: Az interneten megtalálható bérkalkulátorok közül azokat érdemes használni, amelyeknél a számításnál bejelölhető a „személyi kedvezmény igénybevétele” (fogyatékosság miatt) opció is. A kalkulátorok többsége nem ilyen. (A kedvezmény és a nettó bér kiszámolásához ajánlott pl.: https://novitax.hu/kalkulator/ber-es-jovedelem-kalkulator/ vagy: http://www.euber.hu/berkalk2019.php

19. Hol találok iránymutatás SZJA kérdésekben, a határidőkről: https://www.nav.gov.hu/nav/szja/szja