Amennyiben szeretné munkánkat pénzadománnyal támogatni, kérjük, azt erre a bankszámlaszámra utalja:

OTP Bank 11703006-20044473A művese kezelések finanszírozása

2017-08-17

A művese kezelések finanszírozása 10 éve gyakorlatilag változatlan. A szolgáltatásra rendelkezésre álló keret zárt, független a kezelések számától. A helyzet orvoslása érdekében azonos tartalmú levelet írtunk Balogh Zoltán emberi erőforrás és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterek részére.

A művese kezelések finanszírozása 10 éve gyakorlatilag változatlan, 23 milliárd forint. Nem követte sem a növekvő beteglétszámot, sem az inflációt. Nem mindenki számára ismert, hogy a művese kezelést biztosító centrumokat négy kivételével privát szolgáltatók hozták létre, és jelenleg is ők üzemeltetik, levéve az állam válláról a beruházások nem kis összegét. A nemzetközi szakmai befeketők és a számukra kötelező nemzetközi szakmai előírások révén a végstádiumú vesebetegek életbenmaradását biztosítő művesekezeléseket a betegek európai színvonalon kapják A szolgáltatásra rendelkezésre álló keret zárt, független a kezelések számától. Ha a betegek száma, ezzel a kezelések száma is emelkedik, az egy kezelésre fizetett összeg arányosan csökken. Bár a privát szolgáltatók szabályosan és racionálisan működnek (a számvevőszék vizsgálata alapján is), de a 10 év alatt megemelkedett költségeket nem tudják országos szinten kigazdálkodni. Az áldatlan helyzet orvoslása érdekében azonos tartalmú levelet írtunk Balogh Zoltán emberi erőforrás és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterek részére.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Balogh Zoltán az emberi erőforrások minisztere

1054 Budapest
Akadémia utca 3.

 

Tisztelt Miniszter úr!

 A magyar krónikus vesebetegek érdekképviseletét ellátó Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége elnökeként keresem meg Önt.

Bizonyára tudja, hogy a nemzetközi trendekkel megegyezően a végstádiumú vesebetegek száma hazánkban is folyamatosan növekszik.

A vese működésképtelensége esetén a halál elkerülésére létező vesepótló eljárások a veseátültetés vagy a művesekezelés. A legjobb megoldás az átültetés, de erre az érintett betegek nem mindegyike alkalmas, s az alkalmas betegeknek is várakozni kell a várólistán, addig ők is művesekezelést kapnak. Az életmentő művese kezelésről az ország minden részében megtalálható művese centrumok gondoskodnak, melyek létesítését és üzemeltetését döntően magánszolgáltatók végezték és végzik ma is.

Szövetségünk nem foglalkozott finanszírozási kérdésekkel, mert az ellátás színvonala a betegszám folyamatos emelkedése ellenére sem csökkent. Tudjuk, hogy a művesekezelés finanszírozására fordított költségvetési keret sem a betegszám növekedést, sem az inflációt nem követte, 2008-óta gyakorlatilag változatlan, ez Európában az egy kezelésre vetítve az egyik legalacsonyabb.

Az elmúlt években az Állami Számvevőszék mindent átfogó gazdasági vizsgálatot végzett az állami és magántulajdonú művese centrumokban. Megállapításuk szerint a szolgáltatók a törvények és előírások szerint és költséghatékonyan működnek.

 Az ok, ami miatt mégis foglalkozunk ezzel, s amiért Önt is megkerestük, az alábbiak:

 A művesekezelés igen fontos résztvevője a beteg és a technika mellett a szakszemélyzet, tehát az orvos és a nővér. Betegszámtól függő létszámukat pontos szakmai követelmények szabják meg. A művese centrumokban dolgozó nővérek szakmai képzettsége közel áll az intenzív osztályokon dolgozókéhoz, bérük jelentős tényező a kezelés összköltségében, közel 50%.

A kormány fontos lépése, hogy emeli és továbbra is emelni szándékozik az egészségügyi dolgozók bérét, elismerve ezzel munkájuk fontosságát és egyben mérsékelve elvándorlásukat.

A művesekezelésre szánt összeg a tervek szerint változatlan maradna, a béremelést a szolgáltatók már nem tudják kellően kigazdálkodni. Nőtt az elvándorlások száma más területekre és külföldre, ami azt jelenti, hogy a művese centrumok nem tudják kapacitásukat kihasználni. Ez először a betegek szabad mozgását csökkentette, de ma már egyes centrumok nővérhiány miatt nem tudnak több rászoruló beteget fogadni. Ezek a betegek távolabbi centrumokba kénytelenek járni, ami több betegszállítási kapacitást köt le, és rabolja a művesekezelt betegek egyébként is szűkös idejét.

Ha az elégtelen bér miatti elvándorlás fokozódik, a centrumok a vállalt ellátási kötelezettségük ellenére sem fogják tudni maradéktalanul ellátni a rászoruló betegeket, ami számunkra beláthatatlan következményekkel járhat.

 Nem kérünk különleges elbírálást, csak annyit, amennyit az egészségügy más területe is megkap.

 Kérjük, emeljék meg a művesekezelés finanszírozásának 10 éve változatlan keretét olyan mértékben, hogy az legalább az összköltség bérhányadának más területen tervezett béremelését tegye lehetővé. Tudomásunk szerint a művesekezelésre évente fordított, és változatlanul betervezett keret 23 milliárd forint. Ennek megfelelően minden egy százalék béremelés a szolgáltatóknak 115 millió forint többletköltséget jelent.

 A művese centrumokban dolgozó orvosok és nővérek más szakterületen dolgozó kollégáikhoz hasonlóan magyar betegeket látnak el. Ezért úgy gondoljuk, hogy a művesekezelés finanszírozásán keresztül számukra is biztosítani kell a magasabb bért, s ezzel a lehetőséget, hogy munkahelyükön maradjanak.

Számunkra ez eredményezné azt, hogy a magyar vesebetegek ne maradjanak ellátatlanul, ne csökkenjen az ellátás színvonala, ne romoljon az életminőségük.

 Tájékoztatjuk, hogy levelünket Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter részére is megküldtük.

 Kérjük, fontolják meg javaslatunkat.

 

Tisztelettel

Budapest, 2017. június 01.

Ádám Aurél

    elnök