Amennyiben szeretné munkánkat pénzadománnyal támogatni, kérjük, azt erre a bankszámlaszámra utalja:

OTP Bank 11703006-20044473Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság válasza

2017-09-01

Korábban hírt adtunk arról, hogy kértük az életbentartó művesekezelések közel 10 éve változatlan finaszírozásának emelését. Az Államtitkár válaszát és a hozzá kapcsolódó észrevételeinket teszük most kozé.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EGÉSZSÉGÜGYÉRT  FELELŐS  ÁLLAMTITKÁR

 

Ádám  Aurél részére

elnök

 

Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Budapest

Pf. 74.

1300

 

Tárgy: Tájékoztatás a dialízis központokban dolgozók béremelésével és a finanszírozási keret növelésével kapcsolatban

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A fenti tárgyban Balog Zoltán Miniszter Úrnak küldött levelét köszönettel megkaptam, melyre vonatkozóan engedje meg, hogy az alábbi tájékoztatást adjam.

 

A 2016. évben induló egészségügyi ágazati béremelés hatálya változatlanul a kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve fenntartásban álló egészségügyi szolgáltatók meghatározott munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozóit illeti meg.

 

Az egészségügyi ágazati béremelésre való jogosultság alapvető szabályait az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény tartalmazza.

Felsorolás arról, hogy a törvény szerint kik kaphatnak emelést. ….

 

A béremelésre jogosult intézmények körét az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybe vételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza, amely mellékletben a dialízis ellátást nyújtó magánszolgáltatók nem szerepelnek, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatók nem állnak sem kizárólagos állami, sem kizárólagos önkormányzati, sem pedig egyházi vagy felsőoktatási intézményi tulajdonban vagy fenntartásban, így a dolgozók a központi költségvetésből biztosított béremelésben sajnálatos módon nem részesülhetnek.

 

A magánszféra szolgáltatói tekintetében az állam - felülírva a szerződési szabadság alapelvét, és ebben azt, hogy a munkáltató és a munkavállaló a munkabér mértékéről szabadon megállapodik - nem kívánt és a jövőben sem kíván beavatkozni, nem korlátozva ezzel a piaci viszonyokat. Ebből adódóan a gazdasági társasági formában működő egészségügyi szolgáltatók nem tartoznak az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá.

 

Leírás arról, hogyan történik a költségvetésben rögzített keretösszeg kifizetése. …..

 

Fentiekre tekintettel, kérem tisztelt Elnök Úr szíves közreműködését arra vonatkozóan, hogy amennyiben a dialízis kezelés finanszírozási keretének növelése hiányában a betegek biztonságának szem előtt tartásával a magánszolgáltatók nem képesek minőségi betegellátást biztosítani a dialízis kezelésben részesülő betegek számára, az erre vonatkozó hivatalos bejelentést a lehető legrövidebb időn belül szíveskedjenek megtenni, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a zavartalan betegellátás biztosításának érdekében a dialízis szolgáltatás állami működtetésének előkészítése szükséges.

 

Tájékoztató arról, hogy a tájékoztató csak tájékoztatás, másra célra nem használható fel. …….

 

Kérem tájékoztatásom szíves megértését, elfogadását.

Budapest, 2017. július 24.

Üdvözlettel:      Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán

 

A levél teljes terjedelemben itt olvasható.

 

Dialízis centrum

 

Az államtitkár tájékoztatójához szeretném az alábbiakat hozzáfűzni:

 

A levél az utolsó előtti bekezdésig lényegében az általunk is ismert jogszabályi helyeket sorolja fel. Ehhez csak két megjegyzést fűznék:

 

- tudtuk, hogy a béremelés nem vonatkozik e magánszolgáltatók orvosaira, nővéreire, ezért ezt nem is kértük. Azt kértük, hogy a hosszú évek óta változatlan finanszírozási összeget emeljék meg.
- az állam gyakran be szokott avatkozni a piaci viszonyokba, amikor például a bérminimumokat megemeli.
- komoly piactorzító beavatkozás az is, ha egy szolgáltatás ellenértékét az infláció és a költségnövekedések ellenére a monopolhelyzetben levő állam 8-10 év óta változatlan értéken tartja.

 

A lényeget azonban az utolsó előtti bekezdésből olvashatjuk ki. A térítési összeg közel egy évtizedes változatlanságának célja ezek szerint az, hogy a magánszolgáltatók előbb vagy utóbb kénytelenek legyenek az ellátás minőségét rontani (az állami egészségügyi ellátáshoz hasonlóan), s akkor a kormány közbe léphet, átveheti állami kezelésbe. S még felkérést is kaptunk arra, hogy ebben aktív szerepet játszunk.

 

Nos, ebben nem fogunk részt venni. Még fájóan emlékszünk arra, amikor emberek százai haltak meg évente egy olyan betegségben, amiben Nyugat-Európában életben maradtak. A segítséget nem az államtól kaptuk, hanem a magánbefektetőktől, akik százmilliókat fektettek be művese állomások létesítésére, akik a művesekezelés Európában legrosszabb finanszírozása ellenére európai színvonalú ellátást biztosítanak számunkra. Ezt az teszi lehetővé (vajon meddig?), hogy a művesekezelést biztosító magánszolgáltatók az állami szférához viszonyítva – az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján is – költséghatékonyabban működnek. Nem szeretnénk a mai magyar állami egészségügyi ellátás színvonalára visszakerülni, mert ez az életkilátásaink romlásához vezetne.

 

Ádám Aurél VORSZ elnök