Amennyiben szeretné munkánkat pénzadománnyal támogatni, kérjük, azt erre a bankszámlaszámra utalja:

OTP Bank 11703006-20044473Az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok

/upload/files/194/utazas-europa-6532.jpgAz Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok. Évről évre turisták milliói kelnek útra Európán belül, hogy vakációjukat külföldön töltsék el. Betegség vagy baleset esetén nekik is hozzá kell jutniuk a szükségessé vált egészségügyi vagy betegségi ellátásokhoz abban az államban, ahol ideiglenesen tartózkodnak.


Amennyiben Ön egy kötelező egészségbiztosítási rendszer keretében a saját államában biztosítással rendelkezik, Önre a következők vonatkoznak.


1. Az érintett állam állampolgáraival azonos feltételek mellett jogosult igénybe venni minden orvosi szempontból szükségesnek mutatkozó természetbeni betegségi ellátást abban az államban, ahol tartózkodik. A dialízis ebbe a kategóriába tartozik. Az adott államra vonatkozó részletekről ajánlott az utazás megszervezése előtt részletes információt beszerezni.

2. Ahhoz, hogy ezekben az ellátásokban részesülhessen, be kell mutatnia európai egészségbiztosítási kártyáját.
Ha otthon felejtette vagy elveszítette európai egészségbiztosítási kártyáját, betegbiztosító intézetétől kérheti, hogy faxon vagy elektronikus úton sürgősen küldjön Önnek ideiglenes helyettesítő igazolást. Ez a dokumentum az európai kártyával egyenrangú, és ahhoz hasonlóan lehetővé teszi Önnek, hogy egy másik tagállamban ideiglenes tartózkodás során térítésmentesen hozzájusson a szükséges egészségügyi ellátásokhoz. Ezt a lépést feltétlenül ajánlatos megtenni abban az esetben, ha Ön külföldön kórházi kezelésre szorul.

3. Az a tény, hogy Ön nem tudja felmutatni kártyáját, nem befolyásolhatja az orvosi ellátás nyújtását. Az orvos vagy az egészségügyi intézmény azonban – a tagállamban biztosítással rendelkező személyektől eltérően – az ellátások teljes összegének megtérítését vagy a költségek egy részének megelőlegezését kérheti Öntől. Ezt követően Ön a biztosítása szerinti tagállamban kérheti költségeinek megtérítését.

4. Az EU tagállamok eltérő szabályai miatt az európai egészségbiztosítási kártyától függetlenül is ajánlatos valamelyik magyarországi biztosítónál a kinntartózkodás idejére betegségbiztosítást kötni, hogy baj esetén biztosan elkerüljük pénztárcánk kiürülését.